HTK åbner for sæsonen 2020 – dog med visse ændringer

Hårlev Tennisklub åbner for sæson 2020 som planlagt den 2. maj 2020. Det bliver dog med visse ændringer i opstarten pga. Covid-19 og de følger, dette indebærer.

Standerhejsning og derved officiel åbning er aflyst.

Banerne:

  • Der kan indtil videre ikke reserveres baner. Man man må møde op og se, om der er ledige baner. Alle 4 baner er gjort klar.
  • Man bør møde op omklædt, da klubhuset er lukket og ikke må bruges
  • Man bør ikke spille double. Såfremt man gør dette, bør holdet består af medlemmer, som omgås hinanden til daglig, familie mv.
  • Når man er færdig med at spille, skal banerne ordnes, som de plejer. Hertil ligger der engangshandsker, og der er håndsprit til rådighed
  • Efterfølgende bedes man forlade området, ikke sidde og nyde det gode vejr m.m. Gør venligst dette et andet sted, således at de næste kan spille, og således at man sikrer, at forsamlingsforbuddet på max. 10 personer overholdes.

Adgang til banerne:
Koden til nøglebokse er 2020.

Kontingent for sommertennis 2020:

  • Seniorer kr. 800,00
  • Juniorer kr. 400,00 (under 25 år)
  • Dette bedes indbetales på bankkonto Nordea 2340 0361 304 438

Træning for juniorer

  • Forventes tidligst at opstarte efter den 10. maj 2020 under forudsætning af, at forsamlingsforbuddet ophæves. Orientering derom vil blive sendt pr. mail og vil ligeledes blive lagt på Hårlev Tennisklubs hjemmeside.

Generalforsamling 2020

  • Bestyrelsen har vedtaget at udskyde generalforsamlingen til senere på året. Dette er grundet Covid-19 samt forsamlingsforbuddet. Der vil blive indkaldt til generalforsamling med 3 ugers varsel. I hører nærmere herom. Bestyrelsen holder løbende øje med, at retningslinjerne, som regeringen har udfærdiget vedr. Covid-19, overholdes på Hårlev Tennisklubs område.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen Hårlev Tennisklub