Priser

1) Sæsonmedlemsskab for juniorer til og med fyldte 24. år: 400 kr.

2) Sæsonmedlemsskab for seniorer fra og med fyldte 25. år: 800 kr.

3) Fri vinterbane fra 1. oktober til 30. april: 600 kr. Der kræves sæsonmedlemsskab for at spille på fri vinterbane. Fri vinterbane = når hallen ikke er optaget af Fast vinterbane, dvs. faste timer.

4) Fast vinterbane fra 1. oktober til 30. april: 2.200 kr. Fast vintervane kræver ikke medlemskab af klubben. De faste vintertimer fordeles ved lodtrækning én gang om året. 

Du melder dig ind betaler for dit sæsonmedlemskab via vores medlemssystem:

https://haarlevtennis.halbooking.dk/

 

Hvad får du for medlemskontingentet