Velkommen til Hårlev Tennisklub

Klubhus og hal er nu åben igen

Klubhuset nu er åbent igen, således at klubbens toilet samt hallen kan benyttes. Vi henstiller dog til, at du stadig klæder om hjemmefra, så vi fortsat kan minimere evt. smittefare. 

Adgang gives som hidtil til dem, som har nøgler og kan låse op. Vær venlig at låse efter endt brug. Sluk lyset og sørg for, at alle har forladt bygningen. Husk i øvrigt venligst, at rygning under ingen omstændigheder er tilladt i klubhus eller hal. 

Adgang til banerne:
Koden til nøglebokse er 2020.

Kontingent for sommertennis 2020:

  • Seniorer kr. 800,00
  • Juniorer kr. 400,00 (under 25 år)
  • Dette bedes indbetales på bankkonto Nordea 2340 0361 304 438

Træning for juniorer

  • Forventes tidligst at opstarte efter den 10. maj 2020 under forudsætning af, at forsamlingsforbuddet ophæves. Orientering derom vil blive sendt pr. mail og vil ligeledes blive lagt på Hårlev Tennisklubs hjemmeside.

Generalforsamling 2020

  • Bestyrelsen har vedtaget at udskyde generalforsamlingen til senere på året. Dette er grundet Covid-19 samt forsamlingsforbuddet. Der vil blive indkaldt til generalforsamling med 3 ugers varsel. I hører nærmere herom. Bestyrelsen holder løbende øje med, at retningslinjerne, som regeringen har udfærdiget vedr. Covid-19, overholdes på Hårlev Tennisklubs område.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen Hårlev Tennisklub

 

Mvh. Bestyrelsen
Hårlev Tennisklub