Klubbens historie

I 2019 kunne Hårlev Tennisklub fejre sit 40 års jubilæum.

Helt præcist blev Hårlev Tennisklub stiftet den 17. oktober 1979 på en bar mark i udkanten af Hårlev by men i dag beliggende i et relativt fredfyldt og grønt område.

Den røde tråd i alle de projekter som er blevet gennemført – og som fortsat gennemføres i klubben – har altid være en kombination af frivillig arbejdskraft fra medlemmerne og som en hjælp til selvhjælp, beskedne offentlige midler fra daværende Vallø Kommune.
Hårlev Tennisklub har tillige en trofast sponsorskare, som yder et væsentligt bidrag til klubbens drift.

Hårlev Tennisklub er også, og skal fortsat være, en dejlig klub at være medlem af – en klub der gennem årene har givet og fortsat giver mange mennesker gode og sjove oplevelser. Det gælder både de sportslige oplevelser men også de oplevelser, som er udsprunget i og omkring det fællesskab, som bliver tilvejebragt i forbindelse med mange medlemmers frivillige arbejdsindsats.

Netop dette fællesskab, det sociale samvær, de materielle goder og klubben som helhed skal vi værne om og søge bevaret.
I Hårlev Tennisklub er medlemmerne – og det skal de fortsat være – de vigtigste brikker.

Hårlev Tennisklub har følgende formålsparagraf:
Klubbens formål er at skabe de bedste muligheder for udøvelse af tennisspillet og mulighed for dygtiggørelse for alle, uanset alder og færdigheder, samt styrke sammenholdet mellem klubbens medlemmer.

Hårlev Tennisklub er i 2020 en moderne og velfungerende klub. Hårlev Tennisklub ligger i dag i Stevns Kommune, og anlægget har adressen Haarlev Mark 6A, 4652 Haarlev.

Anlægget består af 4 udendørsbaner belagt med rødt teglgrus, en tennishal med 1 bane belagt med TEX TEN (tæppe m/gummigranulat) samt gode klubhusfaciliteter.

Velkommen i Hårlev Tennisklub.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen