Generalforsamling 2024

HUSK den årlige Generalforsamling i Hårlev Tennisklub.

Generalforsamlingen afholdes mandag d. 22. april 2024 kl.19:30 i klubhuset. Dagsorden er følgende:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens og udvalgenes beretning for det forløbne år

3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber (vedlægges)

4. Forelæggelse af budgetter for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingenter og timepriser for spil i hallen

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Thomas Dråby og Rasmus Henninger er på valg men udtræder. Lone Henninger stiller op. Der er behov for endnu et bestyrelsesmedlem, og i særdeleshed er der brug for en kasserer. Hvis der ikke skaffes et bestyrelsesmedlem samt kasserer, kan klubben ikke fortsætte driften

6. Valg af medlemmer til sponsorudvalget – udvalg er nedlagt

7. Valg af revisorer

8. Indkomne forslag 

9. Evt.

Vi håber at du/I har mulighed for at deltage, og har du spørgsmål til, hvad bestyrelsesarbejdet indebærer, er du meget velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen.

Mvh. Bestyrelsen
Hårlev Tennisklub