Generalforsamling 2022

Hårlev Tennisklub afholder Generalforsamling mandag d. 4. April 2022 kl. 19:00 i klubhuset.

Tilmelding til Henrik på henrik.jakobsen@yahoo.dk eller tlf. 28 57 24 61

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens og udvalgenes beretning for det forløbne år

3. Fremlæggelse af de reviderede regnskaber

4. Forelæggelse af budgetter for det kommende år, herunder fastlæggelse af kontingenter og timepriser for spil i hallen

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Rasmus og Thomas.

6. Valg af medlemmer til sponsorudvalget. På valg er Arne og Finn.

7. Valg af revisorer. På valg er Thomas og Lars.

8. Indkomne forslag

9. Evt.

Mvh. Bestyrelsen