Generalforsamling i Hårlev Tennisklub 2023

Kære Medlem,

Det er blevet tid til at afholde den årlige Generalforsamling i Hårlev Tennisklub. Generalforsamlingen afholdes mandag d. 17. april kl. 19:00 i klubhuset. Dagsorden er følgende:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens og udvalgenes beretning for det forløbne år

3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber

4. Forelæggelse af budgetter for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingenter og timepriser for spil i hallen. Bestyrelsen foreslår kontingentet for voksne ændret fra 800,00 til 900,00 kr. Faste vintertider fra 2.200,00 til 2.600,00 kr. samt de ikke-solgte timer fra 600,00 til 700,00 kr.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Elmor, Peter og Henrik. Elmor og Peter modtager genvalg, mens Henrik stopper. Vi har brug for nye kræfter, ellers kan Klubben ikke fortsætte.

6. Valg af medlemmer til sponsorudvalget – udvalget nedlægges.

7. Valg af revisorer

8. Indkomne forslag

9. Evt.

Vi håber, at du/I har mulighed for at deltage, og har du spørgsmål til, hvad bestyrelsesarbejdet indebærer, er du meget velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen.

Mvh. Bestyrelsen