Generalforsamling 2024

HUSK den årlige Generalforsamling i Hårlev Tennisklub. Generalforsamlingen afholdes mandag d. 22. april 2024 kl.19:30 i klubhuset. Dagsorden er følgende: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens og udvalgenes beretning for det forløbne år 3. Forelæggelse af Læs mere …