Sponsorer

Ønsker du at blive Sponsor i Haarlev Tennis Klub, og f.eks. få opsat et reklameskilt i Tennishallen så kontakt vores Sponsorudvalg som p.t. består af:

Benny Dråby                                                      Arne Rømer
Diget 2                                                                 Ageren 31
4652 Haarlev                                                     4652 Haarlev
tlf. 56286727                                                      tlf. 29109245
Mail: bennydraaby@gmail.com                    Mail: arneroemer@gmail.com

Finn Langager
Hellested Bygade 3A
4652 Haarlev
Tlf. 21639202
Mail: fll@km.dk

 

 

Klubben har pt. 3 trofaste sponsorer:

Nordea

Super Brugsen i Haarlev

EL-installatør Henrik Frost